Nize_billede

Nize Equipment sikrede sig mod IT-hændelser

NIZE Equipment, der forhandler og servicerer printere, cuttere og software i hele Norden har gennem et virksomhedsforløb i Modstandsdygtig.DK fået hjælp til at løse forskellige udfordringer. Virksomhedens ønske var en risikoanalyse af IT-sikkerhed, IT-beredskabsplan og et bedre systemoverblik. 

Det har været et rigtig værdifuldt samarbejde, da man får inputs fra forskellige vinkler. Inputs ude fra giver overblik og nye tanker. Det har virkelig været godt at få hjælp fra nogle, der er vant til at arbejde med området, og som kunne bidrage med ekspertise.

Mette Meyer Thuesen, service- og IT-manager i Nize Equipment

NIZE Equipment tilmeldte sig et projektforløb med Modstandsygtig.DK, fordi de oplevede et stigende krav på at blive robuste. De har bundet mange ting op på IT, hvilket kan have store konsekvenser, hvis de skulle støde på en IT-hændelse. Derfor var det vigtigt at være på forkant med potentielle kriser 

Indledningsvist lavede Modstandsdygtig.DKs eksperter en total gennemgang af alle NIZE Equipments systemer. På den måde fandt de ud af, hvilke der var personfølsomme, og hvilke der var forretningskritiske. Gennemgangen førte til implementering af en række IT-retningslinjer og en beredskabsplan, der sikrer virksomheden mod cyberangreb og IT-hændelser, og en TVO-politik, der sikrer at virksomheden lever op til de gældende krav.  

Vi er nu mere beredte og på forkant med, hvad der kan ske i fremtiden. Vi har nogle redskaber vi kan tage frem, hvis der skulle ske noget. Så det har været yderst tilfredsstillende.

Mette Meyer Thuesen

Som en del af Modstandsdygtig.DK-projektet er der udarbejdet en video, hvor Mette Meyer Thuesen fortæller om samarbejdet og den værdi, det har haft. Du kan se videoen herunder:

gr-stocks-Iq9SaJezkOE-unsplash

Skal din virksomhed stadig have succes om et par år?

Dansk Standard har udgivet en guide, der skal hjælpe din virksomhed med at bruge standarder til at blive mere omstillingsparate, så I ikke står på hælene, når uforudsete hændelser såsom inflation, energikrise, cyberangreb m.m. pludselig opstår. Modstandsdygtige virksomheder har et konstant fokus på forandringer, der kan ændre virksomhedens vilkår og er klar at omfavne nye tendenser og tilpasse sig ændringer i markedet. Det gælder lige så vel mindre virksomheder som de store.

I en modstandsdygtig virksomhed har ledelsen fokus på, at virksomheden kan håndtere både aktuelle krisesituationer og langsigtede forandringer, uden at blive overhalet af konkurrenterne. Det kræver, at man kender sin egen forretning og har nogle gode interne processer.

En virksomhed kan styrke sin modstandsdygtighed med hjælp fra standarder. Særligt ledelsesstandarder, som har fokus på at hjælpe virksomheder med at implementere og løbende evaluere gode arbejdsgange, der kan understøtte virksomhedens forretning.

5 grunde til, at standarder kan styrke din virksomheds modstandsdygtighed

En nordisk undersøgelse fra 2018 viser, at når virksomheder arbejder med standarder, er det med til at styrke virksomhedens modstandsdygtighed. Standarder styrker bl.a. modstandsdygtigheden, fordi:

  • – standarder kan hjælpe med at forankre en ledelseskultur, der har fokus på modstandsdygtighed.
  • – virksomheder, der bruger standarder, klarer sig bedre på markedet, da virksomhedens produkter eller services bliver af højere kvalitet
  • – virksomheden får forbedret deres markedsadgang og oplever færre ulykker og fejlproduktion.
  • – virksomheder kan bruge standarder til at dokumentere deres indsats på en række forskellige områder over for kunder, samarbejdspartnere og leverandører
  • – standarder er baseret på best practice og er et internationalt anerkendt fælles sprog, der gør det lettere for virksomheder at samarbejde i en globaliseret verden.

Lad standarder hjælpe dig til succes

Standarder er udviklet af eksperter, fagpersoner, virksomheder og organisationer og anses som best practice nationalt og internationalt. Virksomheder, der følger standarden for robusthedsledelse ISO 22301, har f.eks. klaret sig bedre igennem uforudsete hændelser, da den bl.a. anviser, hvordan man bør opbygge en beredskabsplan.

For at hjælpe virksomheder i gang med at blive mere modstandsdygtige, har Dansk Standard med støtte fra Erhvervsstyrelsen udgivet en guide. Guiden gennemgår trin for trin de vigtigste overvejelser og tiltag, virksomheder kan implementere, samt giver et indblik i de vigtigste standarder for modstandsdygtighed indenfor følgende områder:

  • – fortsat drift under kriser
  • – forsyningskæder
  • – cyber- og informationssikkerhed.

Formålet med guiden er at give SMV’er et overblik over de brugbare værktøjer, der allerede findes i eksisterende standarder, og som kan hjælpe virksomhederne med at øge deres modstandsdygtighed på forskellige områder samt deres viden, kompetenceniveau og beredskab.

Guiden giver vejledning til, hvad man skal overveje for at vurdere og identificere sin egen virksomheds modenhed og risici. Desuden giver guiden en række forskellige værktøjer og redskaber fra relevante standarder samt konkrete eksempler på, hvordan virksomheden kan arbejde med eller finde inspiration i standarderne.

Guiden er udviklet i samarbejde med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Alexandra Instituttet samt Modstandsdygtig.DK.

ravi-roshan-_AdUs32i0jc-unsplash

Modstandsdygtig.DK: Holder virksomheder på forkant af kriser

Modstandsdygtig.DK er et projekt, hvis formål er at give SMV’er en konkurrencefordel i krisetider. Det sker ved at træne deres evne til at tænke i nye måder at drive virksomhed på. Det gør dem langt mere rustet til at kunne modstå kriser.

Af Alexander Tonnesen, GTS-foreningen

Under træningsforløbet bliver ledelsen i virksomhederne klædt på til at handle proaktivt og gribe nye muligheder samt sikre deres nuværende forretning mod fremtidige kriser. Det sker fx ved at tænke i alternativer til deres nuværende tilgang, så det bliver muligt at være på forkant med og handle på både kendte og uventede risici samt at identificere nye forretningsmuligheder.

Baggrunden for projektet

Vi lever i en tid, hvor der i stigende grad sker forandringer, og hvor forskellige typer af kriser ligger på lur. Det betyder, at virksomheder i stigende grad bliver nødt til at tilpasse sig omverdenen og forholde sig til de mange ændringer, der sker omkring dem. Der bliver stillet nye krav, der kommer ny teknologi, og disse ting sker meget hurtigt.

Der opleves en stor efterspørgsel fra erhvervsfremmeaktører, virksomheder og lignende efter hjælp til at udvikle alternativer til de nuværende forretningsmodeller og fremgangsmåder.

Modstandsdygtig.DK projektet er derfor sat i verden for at imødekomme det stigende behov for hjælp til at kunne håndtere de mange potentielle udfordringer, der lurer. Projektet består af et bredt konsortie, hvor der bl.a. indgår fire GTS-institutter: Alexandra InstituttetDBIFORCE Technology og Teknologisk Institut samt flere andre organisationer.

Altså er projektet dækket godt ind ift. at kunne hjælpe virksomheder med alle slags kompetencer.

Sådan foregår forløbene

Forløbene strækker sig over ca. 2 måneder med vide rammer for tilpasning og opfølgning efter de konkrete behov i virksomheden. En virksomhed henvender sig med et problem, og bliver derefter tildelt en samarbejdspartner ud fra virksomhedens modenhed ift. modstandsdygtighed.

Herefter vil virksomheden have en individuel dialog med en facilitator fra et af de fire GTS-institutter, alt efter hvilket område de søger hjælp til at forbedre. For eksempel beskæftiger Teknologisk Institut sig i projektet mest med produktudvikling og agilitet, hvor Alexandra Instituttet bl.a. hjælper med cybersecurity.

Den største værdiskabelse i Modstandsdygtig.DK projektet kan findes i, at virksomheder, der gerne vil omstille sig, har fået endnu et værktøj, hvor de får mulighed for at trække på GTS-kompetencer. I modsætning til nogle af de andre tilbud, som GTS-institutterne indgår i, retter dette værktøj sig specifikt mod modstandsdygtighed og resiliens over for forandringer, hvilket er særligt relevant i de tider, vi lever i.

Rådgiver virksomheder og udvikler værktøjer til fremtidig modstandsdygtighed

Modstandsdygtig.DK projektet skal i første omgang hjælpe 50 virksomheder med at blive mere modstandsdygtige og derved give inspiration til det øvrige danske erhvervsliv.

Dette sker ved hjælp fra erhvervs- og formidlingspartnerne Dansk Erhvervsfremme – DEF, Erhvervshusene, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Forening af statsautoriserede revisorer (FSR), Forsikring og Pension samt bestyrelsesnetværket for små og mellemstore virksomheder, Asnet.

Modstandsdygtig.DK projektets aktiviteter skal danne grundlag for udarbejdelsen af en ny standard for dansk modstandsdygtighed; altså en decideret modstandsdygtighedsguide, der skal fungere som et værktøj med konkrete metoder til resiliensopbygning, som virksomheder kan benytte sig af.

Arbejdet har afsløret overraskende trends

Siden Modstandsdygtig.DK projektet blev iværksat, har der vist sig nogle trends, som dem bag projektet ikke havde forventet ville fylde så meget. For eksempel har henvendelserne fra virksomhederne vist, at de stigende krav til bæredygtighed og presset fra omverdenen til at omstille sig til mere bæredygtige forretningsmodeller er noget, der fylder utroligt meget.

Mange virksomheder har brug for hjælp til omstillingen, og gennem Modstandsdygtig.DK har de nu fået endnu et værktøj til at hjælpe dem på vej. På grund af det meget brede konsortie som projektet trækker på, har virksomheder dermed også mulighed for at trække på flere forskellige GTS-kompetencer til at løse udfordringer, de enten kender til på forhånd, eller som dukker op under forløbet.

Virksomhed har oplevet stor værdi ved samarbejde

En virksomhed, der har fået hjælp fra mere end et GTS-institut, er NIZE equipment, der er en virksomhed, som arbejder med storformatprintere, skæremaskiner og softwareudvikling.

Da virksomheden henvendte sig til Modstandsdygtig.DK, var den fra starten afklaret med, hvad den skulle have hjælp til:

”Vores ønske var en risikoanalyse af IT-sikkerhed, IT-beredskabsplan og noget systemoverblik. Kan vi skabe et bedre system, end det vi har?”, lyder det fra Mette Meyer Thuesen, Service Manager & IT Manager hos NIZE equipment og fortsætter:

”Det har været et rigtig værdifuldt samarbejde, da man får inputs fra forskellige vinkler. Inputs ude fra giver overblik og nye tanker. Det har virkelig været godt at få hjælp fra nogle, der er vant til at arbejde med området, og som kunne bidrage med ekspertise”.

NIZE equipment har fået hjælp til at løse forskellige udfordringer via facilitatorer fra nogle af de GTS-institutter, der er en del af Modstandsdygtig.DK. Det store vidensområde, som projektet har til rådighed, har især været en af de faktorer, der virkelig har skabt værdi for virksomheden:

”Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet og DBI har alle bidraget med værdifuld viden, og hvis deltagerne i projektet ikke havde kendskab til et emne, så havde de et stort bagland at trække på,” fortæller Mette Meyer Thuesen.

Du kan se videoen fra NIZE equipment og andre cases her

Billede af mejetærsker der høster

Dårlig høst resulterede i ny forretningsstrategi

Problemer kan opstå ud af ingenting og forandringer sker som aldrig før – Klimakrise, energikrise, materialekrise, fødevarekrise, arbejdskraftsmangel og ikke mindst geopolitiske tendenser, som påvirker alle. 

I denne artikel møder du en virksomhed, der er grundlagt i 1940 og sælger deres produkter til et globalt marked. Virksomheden er ejet af et internationalt moderselskab, har en årlig omsætning på 1,5 – 2 milliarder kroner og har 380 ansatte.

Virksomheden er afhængig af råvarer fra naturen og er af den grund også afhængige af en god høst. Et år slog høsten fejl og forårsagede en global råvaremangel. Det kastede virksomheden ud i en akut og uforudset krise, og tvang den til at tænke i nye baner.

Netop på grund af situationer som denne, er det vigtigt at man som virksomhed har et beredskab, samt planer og træning i at kunne tænke nyt, løse komplekse problemer under tidspres og reagere hurtigt. Vi kan sjældent forudsige de næste problemer, så der er behov for en alsidig og smidig tilgang til komplekse problemer, så man kan handle på tværs af organisationen uanset hvilken uforudset udfordring, der rammer.

Virksomheden her endte med at finde en løsning, da dens udviklere fik øje på en helt ny mulighed; nemlig at skabe en platform, hvor de blev i stand til at producere egne råvarer. Virksomheden åbnede derefter en fabrik midt i en stor råvareplantage, hvilket gav dem direkte adgang til og mere kontrol over, det produkt de bruger. I samme ombæring udvidede virksomheden sit produktsortiment og skabte dermed adgang til nye markeder. Virksomheden har efterfølgende åbnet endnu en fabrik i en anden stor plantage, hvilket har medført at de siden ikke har oplevet råvaremangel.

Ved du, hvordan din virksomhed står, hvis I skulle blive ramt af en krise? Er din virksomhed omstillingsparat og modstandsdygtig?

I Modstandsdygtig.DK står vi klar til at hjælpe virksomheder med at blive klar til fremtidens forandringer – gode såvel som dårlige.  Kontakt os i dag, hvis vi skal tage en snak om, hvordan I kan imødegå kommende kriser med overskud og handlefrihed.

hænder der taster på et tastatur

VIDEO: Webinar med Dansk Standard

Den 30. august 2022 afholdt Dansk Standard, der er partner i Modstandsdygtig.DK, et webinar om, hvordan din virksomhed kan blive mere resilient over for kriser, bl.a. ved at arbejde med standarder.

Du kan se webinaret herunder, hvis du gerne vil have inspiration til, hvordan du kan arbejde med modstandsdygtighed i din virksomhed og ikke mindst med cybersikkerhed for at ruste virksomheden mod uforudsete hændelser.

Du får bl.a. et indblik i, hvilke foranstaltninger der skal til for at minimere virksomhedens sårbarheder samt et bestyrelses- og virksomhedsperspektiv på, hvor vigtigt det er, at modstandsdygtighed er tænkt ind i forretningen.

Alle præsentationer fra webinaret kan downloades fra Dansk Standards hjemmeside.

Webinaret blev afholdt i samarbejde med Bestyrelsesforeningen. 

Forside på modstandsdygtig.dk

Nu får virksomhederne opskriften på at tackle den næste krise

Nyt projekt, Modstandsdygtig.DK, som Industriens Fond står bag, skal give SMV’er en konkurrencefordel i krisetider ved at træne deres evne til at tænke i nye måder at drive virksomhed på og dermed gøre dem langt mere robuste, når den næste krise rammer.

Formålet er at ruste danske virksomheder til kommende kriser og gøre dem bedre til at foregribe og handle på kendte og uventede udefrakommende begivenheder. Målet er dermed øge virksomhedernes modstandsdygtighed, deres resiliens – robusthed – og identificere nye forretningsmuligheder. Ambitionen er at kunne sætte mindst 1.000 virksomheder til at implementere nye procedurer og rutiner, der gør dem klar til at håndtere den næste krise – blandt andet med en ny virksomhedsguide, digitale værktøjer og med 30 konkrete virksomhedseksempler til efterfølgelse.

– I dag sker forandringer ofte hurtigere og mere uforudsigeligt end tidligere som følge af en stadig mere sammenhængende global og digital økonomi. Virksomheder skal tilpasse sig en ny verden, hvor eksisterende forretningsmodeller måske kommer til kort, og hvor nytænkning er påkrævet for at bevare konkurrenceevnen. Dette stiller nye krav til virksomhederne om, at de hurtigt skal kunne identificere, kvalificere og implementere nye idéer. Dertil kommer mindre produktionsvirksomheder allerede nu oplever krav om modstandsdygtighed med henblik på fx at forblive underleverandør til større virksomheder i fremstillingsindustrien, siger adm. direktør i Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang.

I Modstandsdygtig.DK får de deltagende virksomheder vejledning af konsulenter fra de fire Godkendte Teknologiske Servicevirksomheder (GTS-institutter); Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, FORCE Technology og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut i forhold til, hvordan de skaber en modstandsdygtig og mindre sårbar forretning. I løbet af træningsforløbet klædes ledelsen på til at handle proaktivt og gribe nye muligheder samt sikre den nuværende forretning mod fremtidige kriser. Fx ved at tænke i alternativer til deres nuværende operationsform og i at udvikle nye processer og rutiner for at kunne foregribe og handle på såvel kendte som uventede risici samt identificere nye forretningsmuligheder.

Agilitet og robusthed på agendaen

En ny undersøgelse fra McKinsey viser, at virksomhederne i projektets målgruppe særligt er blevet ramt på deres evne til at modstå trusler og pludselige forandringer i markedet – forretningsforstyrrelser – og at innovation af deres forretningsmodel står højt på dagsordenen. Det vil sige præcis de områder, som Modstandsdygtig.DK adresserer. 

– COVID-19-pandemien har åbnet et vindue til at sætte agilitet og robusthed på dagsordenen i de mange danske SMV’er. Hvor der tidligere har været fokus på omkostningsreducering, har bestyrelser og ledelser nu fokus på at gøre virksomhederne parate til at imødegå nye kriser ved at øge deres modstandsdygtighed og gøre dette til en konkurrencefordel. Dette er et flagskibsprojekt, hvor vi skal hjælpe særligt de små og mellemstore danske virksomheder i og omkring fremstillingsindustrien til at blive mere modstandsdygtige overfor kommende kriser eller hurtige og uforudsete ændringer. Virksomhederne kan med Modstandsdygtig.DK trække på den brede viden og de erfaringer, som bl.a. GTS-partnerne bringer med til bordet, siger Juan Farré, CEO på Teknologisk Institut og formand for GTS-nettet.

Et eksempel er at gøre sårbarheden overfor globale kriser mindre ved at gøre globale forsyningskæder mere lokale – som samtidig øger bæredygtigheden, fordi fx råstoffer og komponenter skal transporteres over kortere afstande. 

Nyt fokus i SMV’er

En virksomhed, som kan nikke genkendende til problemstillingen er Baron-Mixer A/S, som producerer mobilt blande- og håndteringsudstyr til byggebranchen. Virksomheden stillede allerede inden COVID-19 spørgsmålet: Hvor er de svageste led i jeres værdikæde? 

– Det medførte, at vi besluttede os for at udbygge vores forsyningskæde med alternative leverandører for de mest kritiske komponenter, og dermed var vi velforberedte, da COVID-19 lukkede for den ene af vore leverandører Tilsvarende havde vi også forberedt os grundigt i UK, da Brexit blev en realitet, siger direktør Carsten Filsø, Baron-Mixer A/S.

Udover Industriens Fond er partnerne i Modstandsdygtig.DK. GTS-Institutterne Teknologisk Institut, FORCE Technology, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut og Alexandra Instituttet samt Dansk Standard, Aarhus Universitet – Institut for Forretningsudvikling og Teknologi og EDHEC Business School, France. GTS står for Godkendt Teknologisk Service.

Fakta om projektet

Modstandsdygtig.DK skal via en virksomhedsguide, et fleksibelt træningsforløb, identificerbare cases og en målrettet kommunikationsindsats hjælpe virksomhedsledere og erhvervspartnere med, hvordan man skaber en modstandsdygtig og mindre sårbar forretning. Projektet tager udgangspunkt i internationalt anerkendte standarder, der giver virksomhederne konkrete værktøjer til at sikre en ledelseskultur med fokus på modstandsdygtighed og en struktureret tilgang til arbejdet.

Med et individuelt tilpasset virksomhedsforløb skal en partnerkreds bestående af GTS-institutterne Teknologisk Institut, FORCE Technology, Alexandra Instituttet og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut samt Dansk Standard, Aarhus Universitet og EDHEC Business i første omgang hjælpe 50 virksomheder med at blive mere modstandsdygtige og give inspiration til det øvrige danske erhvervsliv via erhvervs- og formidlingspartnerne Dansk Erhvervsfremme – DEF, Erhvervshusene, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Forening af statsautoriserede revisorer (FSR), Forsikring og Pension samt bestyrelsesnetværket for små og mellemstore virksomheder, Asnet.

Der afvikles 15 pilotforløb over 6 måneder og i alt 50 forløb over 2,5 år. Da ikke to virksomheder er ens, gennemføres der, med en eksplorativ tilgang, et individuelt træningsforløb tilpasset den enkelte virksomheds udfordringer og muligheder over 10 uger. Projektet løber over sammenlagt 3,5 år.