Projektet kort fortalt

At være modstandsdygtig betyder, at man som virksomhed kan stå stærkt overfor udefrakommende og uforudsigelige udfordringer. Projektet Modstandsdygtig.dk har til formål at ruste danske SMV’er med internationale aktiviteter til nuværende og fremtidige kriser ved at øge virksomhedernes agilitet og robusthed – deres modstandsdygtighed. 

Det sker gennem virksomhedsprojekter, hvor virksomhederne lærer at arbejde strategisk med deres modstandsdygtighed. Det så de bedre kan modstå nuværende og potentielle kriser som bæredygtighedskrav, forsyningssikkerhed, energikrise, råvaremangel el. lign.

Projektet får mere vidtrækkende effekt gennem katalyserende formidling og kvalificering af en modstandsdygtighedsguide. Guiden har potentiale til at hjælpe virksomheder med at dokumentere, at de modstandsdygtige – hvilket er et stigende krav for at blive leverandør og få kredit i fremtiden.

Processed with VSCO with lv01 preset
ravi-roshan-_AdUs32i0jc-unsplash

Formål og fakta om projektet

Målet med Modstandsdygtig.dk er at ruste danske SMV’er til potentielle fremtidige kriser ved at øge virksomhedernes modstandsdygtighed. Det sker gennem 80 virksomhedsforløb og udvikling af en præ-standard og et digitalt dialogværktøj. Det skal vejlede virksomhederne ift. hvordan de skaber en modstandsdygtig og mindre sårbar forretning.

Der afvikles 500 strategiske sparringsforløb, hvor ledelsen i virksomheden bliver inspireret til at arbejde strategisk med modstandsdygtighed. Mødet er både en præsentation af, hvordan modstandsdygtighed kan arbejdes med strategisk, når man er en SMV samt eksempler på, hvordan andre har gjort. Mødet vil resultere i sparring på alt fra virksomhedens egen modstandsdygtighed, fremtidsscenarier og strategiske initiativer. Det kan igangsættes og vil give virksomhedens ledelse forudsætningerne for selv at kunne igangsætte arbejdet med at øge virksomhedens modstandsdygtighed. Formålet med et strategisk sparringsforløb er at få virksomhederne til at forstå, at man kan arbejde strategisk med modstandsdygtighed, og giver dem hjælp til selvhjælp.

Præ-standarden udvikles og testes af med henblik på at udvikle en dansk standard for modstandsdygtighed. Erfaringer viser, at det at arbejde med standarder giver mere modstandsdygtige virksomheder, der klarer sig bedre på markedet. Projektet tager derfor udgangspunkt i gældende standarder og guides, der indeholder internationalt anerkendte værktøjer og krav. Noget som vi allerede ved virker. Brug af standarder kan hjælpe virksomhederne i projektet med at forankre en ledelseskultur og mindset, der har fokus på modstandsdygtighed. Det skal give dem en struktureret tilgang til arbejdet med at blive mere modstandsdygtige.

Samtidig giver en standard på området mulighed for, at kunder kan stille transparente krav til deres leverandører – eksempelvis hvis store virksomheder vil gøre krav til deres underleverandører med udgangspunkt i en standard, så kan det få en effekt, som rækker langt ud over de 80 virksomheder, der arbejdes med i de individuelle og individuelt tilpassede virksomhedsforløb.

Projektet træner SMV’er i at agere proaktivt og gribe nye muligheder. De trænes både i at gå fra klassisk risk management, hvor der reaktivt handles på risici med det formål at øge robustheden. Samtidig trænes de i at bruge scenarie-planlægning og strategisk fremsyn. Det for at gøre SMV’erne i stand til at tænke i alternativer og agere agilt i forhold til fremtidige kriser.

Projektet er støttet af Industriens Fond og løber over sammenlagt 2,5 år. Partnerne er Teknologisk Institut, FORCE Technology, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Alexandra Instituttet, Dansk Standard, Aarhus Universitet – Institut for Forretningsudvikling og Teknologi og EDHEC Business School, France.

Baggrund for projektet

I dag sker forandringer ofte hurtigere og mere uforudsigeligt end tidligere. Det er som følge af en stadig mere sammenhængende global og digital økonomi. Virksomheder skal tilpasse sig en ny verden, hvor eksisterende forretningsmodeller måske kommer til kort, og hvor nytænkning er påkrævet for at bevare konkurrenceevnen. Det stiller nye krav til virksomheder og deres arbejde med strategisk modstandsdygtighed. Når virksomheder fokuserer på at opbygge deres modstandsdygtighed, kan de bedre tilpasse sig til skiftende omstændigheder. Det betyder, at man kan undgå at lide store økonomiske tab i tilfælde af pludselige kriser. Modstandsdygtighed kan også hjælpe virksomheder med at identificere og udnytte nye muligheder. Det er grundet, at de er bedre rustet til at tage risici og håndtere eventuelle negative konsekvenser. Kort sagt, at arbejde med modstandsdygtighed kan hjælpe virksomheder med at overleve og trives i en konstant foranderlig verden.

Tal fra McKinsey (2021) viser, at virksomhederne i projektets målgruppe særligt er blevet ramt på deres evne til at modstå trusler og pludselige forandringer i markedet (forretningsforstyrrelser). Tallene viser også at innovation af virksomhedernes forretningsmodel står højt på dagsordenen. Det skal et nyt stort projekt, Modstandsdygtig.dk, finansieret af Industriens Fond, nu hjælpe danske virksomheder med.

Covid-19-pandemien har åbnet et vindue til at sætte agilitet og robusthed på dagsordenen i de mange danske SMV’er. Hvor der tidligere har været fokus på omkostningsreducering, har bestyrelser og ledelser nu fokus på at gøre virksomhederne parate til at imødegå nye kriser. Det ses ved at virksomhederne øger deres modstandsdygtighed og gør det til en konkurrencefordel.

portrait-of-factory-worker-at-manufacturing-indust-JBZ4CR8

Følgeforskning

I løbet af projektet gennemfører Institut for Forretningsudvikling og Teknologi på Aarhus Universitet i Herning følgeforskning. Det er med henblik på løbende at justere og forbedre indsatsen og fremtidige indsatser, herunder interviews med alle de deltagende virksomheder samt kvantitative undersøgelser af tre undergrupper af virksomheder:

  1. Virksomheder, der indgår som cases i Modstandsdygtig.DK
  2. Virksomheder, der har deltaget i en eller anden form for community-aktiviteter omkring projektet
  3. Virksomheder, der kan fungere som kontrolgruppe.