Varighed og omfang af forløb

Forløbene strækker sig over 8-10 uger med vide rammer for tilpasning og opfølgning efter de konkrete behov i virksomheden.  

Indledningsvist vil forløbet have fokus på at identificere de interne potentialer for at øge virksomhedens modstandsdygtighed i relation til temaer som fx strategi og ledelse, teknologi, kompetencer, design og organisering samt netværk. Derefter vil eksterne faktorer og scenarier blive identificeret og analyseret med fokus på, hvordan de vil påvirke virksomhedens og dens værdikæde. Afslutningsvis vil der blive fokuseret på at opbygge og igangsætte processer og rutiner til at sikre modstandsdygtighed gennem udvikling og implementering af en konkret handlingsplan. 

Som virksomhed får du tilknyttet en rådgiver og eventuelle specialister fra et eller flere af projektets fire Godkendte Teknologiske Servicevirksomheder (GTS-institutter): Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, FORCE Technology og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Hvad kan virksomheden forvente af et forløb

  • Overblik over virksomhedens modstandsdygtighed samt eventuelle innovations- og forretningsmuligheder.
  • Et overblik over potentielle fremtidsscenarier og hvordan de kan påvirke virksomhedens modstandsdygtighed på kort og lang sigt.
  • En konkret plan for igangsættelse af forebyggende og styrkende aktiviteter til opbygning af virksomhedens modstandsdygtighed og håndtering af fremtidige kriser.
  • Erfaring med at anvende teori, metoder og modeller, der kan fremtidssikre virksomhedens strategi og forretningsmodel.
what-is-your-plan-hit-the-target-audience-target-c-DEEE7ME

Hvordan deltager jeg i et virksomhedsforløb?

Book et strategisk sparringsmøde