billede 1

Fremtidsikring af danske virksomheders forsyningskæder

Denne artikel er også publiceret på SCM, og kan også læses her

Kina har længe været et attraktivt land at outsource deres produktion til for danske virksomheder på grund af de lave lønninger, god infrastruktur og ikke mindst god produktionskapacitet. Til gengæld er der i den seneste tid opstået flere udfordringer, som kræver at virksomheder er nødt til at være omstillingsparate i takt med, hvordan disse udfordringer udvikler sig. En af problemstillinger som danske virksomheder står overfor i dag lyder:

Hvordan fremtidssikrer danske virksomheder deres forsyningskæder og produktionsprocesser i takt med stigende geopolitisk usikkerhed og omkostningspres? 

Med hvordan kan denne problemstilling løses? Vi oplever at flere og flere virksomheder benytter sig af den såkaldte China+1-strategi. Den stigende usikkerhed omkring situationen i Kina har ført til en stigende opmærksomhed fra bestyrelser og direktioner i danske virksomheder. De søger aktivt efter måder at diversificere deres produktion og forsyningskæder i forbindelse med deres aktiviteter i Kina. Projektet Modstandsdygtig.dk er et initiativ, der er sponseret af Industriens Fond, der sigter mod at styrke virksomheder fremtidige bæredygtighed og konkurrenceevne. Projektet fokuserer på at tilbyde vejledning om strategisk tiltag, der kan hjælpe danske virksomheder med at udvikle sig og forberede sig på potentielle kriser, men hvilke problematikker arbejder vi f.eks. med?

Handelskonflikter og geopolitisk usikkerhed

De seneste år har vi set en eskaleringen af handelskonflikter mellem USA og Kina, som er to af Danmarks vigtigste handelspartnere. Disse konflikter har medført indførelse af toldafgifter og handels-restriktioner, hvilket har påvirket handelsstrømmene og skabt usikkerhed for danske virksomheder, der er afhængige af forsyningskæder og råvarer fra Kina. 

Ud over handelskonflikterne er der også øget geopolitiske spændinger i det Sydkinesiske Hav. Dette omfatter territorial-stridigheder, militær oprustning og politiske spændinger, der kan have indvirkning på produktionen og forsyningskæderne i regionen. Dertil har Kina også indført skærpede regler og love, der påvirker udenlandske virksomheder, især inden for sektorer som teknologi og cybersikkerhed. Dette kræver, at danske virksomheder reviderer deres forretningsmodeller og overholder de nye regler, hvilket kan medføre yderligere omkostninger og usikkerhed.

Stigende omkostninger

Kinas økonomiske vækst har medført stigende lønninger for kinesiske arbejdere. Dette har øget omkostningerne ved arbejdskraft, hvilket kan mindske den omkostningsmæssige fordel ved at producere i Kina i forhold til tidligere år. 

Kina har også skærpet miljøstandarderne og kravene til bæredygtig produktion. Dette indebærer, at virksomheder skal investere i miljøvenlige teknologier og processer, hvilket kan medføre yderligere omkostninger. Ligeledes kan valutasvingninger have en effekt på udgifterne i forbindelse med import af råvarer og eksport af færdige produkter. Kinas valutapolitik og de internationale handelsrelationer kan have en markant påvirkning på danske virksomheders resultat og evne til at konkurrere. 

Hvordan kan danske virksomheder fremtidsikre sig, og være mindre sårbare overfor Kina som handelsøkonomi?

I projektet Modstandsdygtig.dk er det en erfaring at et stigende antal virksomheder vælger at fremtidssikre deres forsyningskæder og produktion med en alternativ forretningsmodel som ikke udelukkende drives med produktion i Kina, og har derfor nu taget fat på Kina+1 strategien. Denne tilgang indebærer at diversificere produktionen ved at etablere alternative produktionsfaciliteter uden for Kina, samtidig med at man opretholder en tilstedeværelse i Kina. Man diversificerer mere for at gøre forretningen mere robust over for uventede hændelser i Kina. Danske virksomheder kan overveje at sprede produktionen til andre lavomkostningslande i Asien som Indien, Vietnam eller Thailand.

På den måde vil man optimere ens modstandsdygtighed og minimere risikoen da ens eksponering vil være reduceret, end hvis man udelukkende benyttede sig af kinesiske producenter. 

Strategien lyder lige til, men denne manøvre er kompleks, især da der i Kina allerede er etableret mange led af forsyningskæder, der er etableret stærke kompetencer i Kina for distribuering og derudover udvindes der i Kina mange vigtige råvarer såsom råjern, stål og aluminium, som er kritiske for vestlige virksomheder. Derfor er det svært at komme udenom Kina, da de er en stor aktør, som med deres store tyngde tiltrækker mange virksomheder som allerede kan være en stor integreret del af de danske virksomheders forsyningskæde. Derudover er det svært at identificere hvilken løsning der er den næstbedste. Er det at producere det i Danmark – eller er det Europa, Afrika eller Nordamerika? I projektet modstandsdygtig.dk har vi allerede hjulpet flere virksomheder i gang med at sætte en retning for deres fremtidige produktion ved at lære dem nogle af de metoder og strategier der er inden for forsyningskæde resiliens

Top view, teamwork and business people with laptop in office. Planning, strategy and collaboration of male employees with computer working on sales, advertising or marketing project in workplace

Er dit firma også forberedt på usikre tider?

Det kan virke irrelevant at kigge sin forretning efter i sømmene når tiderne er gunstige – men det er netop det virksomheden Christonik har gjort og forberedt sig til usikre tider. Læs nedenunder hvordan og hvorfor eller se deres casevideo her.

 Som servicevirksomhed og leverandør af reservedele til transportbranchen, har Christonik mærket behovet for at være bedre rustet til uforudsete hændelser. De meldte sig derfor til forløbet hos Modstandsdygtig.DK.

Gennem sparring med konsulenterne fik Christonik konkrete redskaber til at styrke deres robusthed. Blandt andet i forhold til forretningsmodeller, opstilling af lagersystem, lagerbeholdning og diversitet i forhold til leverandør og andre ting.

”Hvis ikke man får nogle synspunkter udefra, så får man ikke udfordret sine egne synspunkter. Så det er rigtig vigtigt der kommer nogle udefra, der kan stille de spørgsmål, man ikke selv får tænkt på,” fortæller Anders Jacob Madsen, der er Head of Development hos Christonik.

Ifølge Christonik har forløbet givet dem en værktøjskasse til at navigere i usikre tider. De har fået større indsigt i egen virksomhed og et skarpere overblik over sårbarheder.

”Det virker ikke relevant, når man ikke har nogle problemer, men det er netop dér, man skal gøre det. Så det vil jeg klart anbefale, at man gør nu,” slutter Anders Jacob Madsen af.

Smemek facade

Vestjydsk virksomhed ruster sig til fremtiden

Oplever i også uforudsete udfordringer?

Læs her hvordan Smemek i samarbejde med Modstandsdygtig.dk rustede sig til uforudsigelige udfordringer i fremtiden. Du kan også se vores casevideo her om Smemek.

Ude i Vestjylland ligger der en smedevirksomhed ved navnet Smemek. Smemek producerer altaner til boligbyggeri og konstruktionsstål, og så har Smemek deltaget i et forløb hos Modstandsdygtig.dk

I en verden hvor hvor forandringer sker hurtigere og mere uforudsigeligt end nogensinde før, må virksomhederne tilpasse sig for at bevare konkurrenceevnen, dette oplever Modstandsdygtige.dk konsulenter i flere virksomheder. Alle virksomheder ønsker at være robuste og modstandsdygtige, så de kan klare sig igennem den næste krise. Hos Mostandsdygtig.dk mener man, at der er potentiale for forbedring i alle små og mellemstore virksomheder, når det handler om at øge modstandskraften.

Hos Smemek valgte man at tilmelde sig et Modstandsdygtig.dk forløb på grund af de uforudsigelige udfordringer, de oplevede fra virksomheden selv, men også fra omverden. Martin Larsen, direktør, fortæller: “Det kunne være cornoa eller krig, som der har en indflydelse på vores virksomhed og derfor valgte vi at gå ind i Modstandsdygtig.dk”.

Modstandsdygtig.dk har hjulpet virksomheden med at blive mere robuste overfor nye udfordringer. Ifølge Henrik Stokholm, der er drifts-og udviklingschef, formåede konsulenten fra Teknologisk Institut at sætte sig i øjenhøjde med virksomheden, og gjorde det til Smemeks eget projekt.

Gennem forløbet fik Smemek masser af ledelsessparring, der har gjort, at de er kommet tættere på hinanden. Samtidig har de fået en masse værktøjer, de kan bruge hvis de i fremtiden møder nye udfordringer. Det har fået virksomheden til at se udover dagligdagen, og sætte tingene i perspektiv. 

Til sidst tilføjer Martin: “Man skal ikke lade vær med at gå i projektet, fordi man ikke mener at det kan gaven virksomheden, fordi medarbejderen får mere ud af det end man regner med”. 

 

Photocredit: PanzerGlass, MIBE

Hele verdens værksted og en lovende nabo

Følgende artikel har vi også publiceret på SCM, som også kan læses her. 

PanzerGlass kombinerer Kinas styrke med Vietnams poteniale

I en tid hvor globaliseringen både skaber muligheder og udfordringer for flere virksomheder, laver PanzerGlass tiltag, der skal gøre dem stærkere.

PanzerGlass A/S er blandt de tre største leverandører af mobiltilbehør på verdensplan. De er desuden eksklusive leverandører til flere prestigefyldte bilmærker. Virksomheden, der er lokaliseret i Hinnerup, har gennem tiden indtaget over 70 internationale markeder.

Største delen af PanzerGlass’ produktion ligger i Guangzhou-provinsen i Kina. Hvad der gør Guangzhou interessant, for en virksomhed som PanzerGlass, er at det netop er her, at en af verdens største klynger indenfor skærmbeskyttelses produktionen er lokaliseret. Det er noget, som virksomheden kan drage store fordele af. 

PanzerGlass har valgt at flytte dele af deres produktion udenfor Kinas landegrænser og blandt andet ind i Vietnam. Sådan en flytning kommer ikke helt uden udfordringer, ifølge Casper Aaen, COO i PanzerGlass

Mulighedernes land

”Min opfattelse af Kina er, at de er perfektioneret til at være en ekstrem god produktionsmaskine. Det er hele verdens værksted” udtaler Casper Aaen. Kinas evne til at fungere som en ekstremt effektiv produktionsmaskine betyder, at de omkringliggende lande har svært ved at hamle op med de kinesiske kompetencer og effektivitetens niveau.

Igennem mange år har Kina opbygget klynger, som betyder at virksomheder, der ønsker at etablere sig i Kina, har adgang til clustrenes viden og ekspertise, som kan gøre det nemmere at starte en produktion op.


Alligevel har PanzerGlass taget et valg om at flytte dele af deres produktion ud af Kina. Deres tilgang afspejler samtidig en større tendens blandt virksomheder globalt, der forsøger at gøre deres forsyningskæder mere modstandsdygtige. 

Uundværlige Kina suppleres med Vietnam

Casper Aaen deler åbent de udfordringer, der følger med en sådan beslutning – her manglen på kompetencer og avanceret produktionsapparater i Vietnam.

Kina, der har mange års erfaringer og opbygget utallige clusters, gør at virksomheder får de kompetencer, de søger, helt fra start af. Det gør man ikke i Vietnam.

For PanzerGlass har det været en stor udfordring, at man hverken har haft produktionsapparatet til at producere skærmbeskyttelse eller den værdifulde erfaring, som man får i Kina. Det tager utroligt lang tid for andre lande at lave noget, som minder bare en lille smule om det, der er i Kina, mener Casper Aaen.

Dog kan der stadig være fordele for de virksomheder, der vælger at flytte hele eller dele af deres produktioner ud af Kina. Fordele som kan kompensere for de udfordringer, der opstår ved sådan en flytning.

Produktionsomkostningerne i Kina har været stigende i mange år, hvilket gør, at det kan være klogt at flytte noget af sine produktioner udenfor den kinesiske landegrænse. I Vietnam oplever man, at produktionsomkostningerne efterhånden er ved at være lavere end i Kina, erfarer Casper Aaen.

I dag bliver PanzerGlass’ produktion i Vietnam brugt til at producere mindre og simple ordre, som gør, at behovet for et stort og avanceret produktionsapparat ikke er aktuelt. Det er ordre, som sagtens kunne produceres i Kina, men i takt med at produktionsomkostningerne bliver lavere og lavere i Vietnam, gør det landet til et attraktivt sted.

Made in China vs. Made in Vietnam

Strategien China+1 omhandler, at man kigger på alternativer til sin virksomheds aktiviteter i Kina.

Casper Aaen mener, at denne strategi kan være svær for nogle virksomheder at fuldføre. De virksomheder, der allerede har store og dyre produktionsanlæg i Kina, risikerer at være låst fast i disse investeringer og have svært ved at flytte produktionen til andre lande

”Det tager bare rigtig lang tid at ændre disse spor. Så kan man snakke i tusinde år om, hvor god en ide det er at have en China+1 strategi, men hvis det kræver meget tunge investeringer, så er det kun få virksomheder, der har råd til denne strategi på den korte bane” siger Casper Aaen.

Det er en god strategi for de virksomheder, der har råd til det.

Ifølge Casper Aaen kan virksomheder i stedet at overveje nearshoring, hvilket er noget PanzerGlass også er i gang med.

Det vil være nemmere for nogle danske virksomheder at øge automatiseringen med nyt produktionsapparat i nærheden af kernemarkeder og derved flytte produktionen fra lavtlønslande, da lønandelen, som er en væsentlig produktionsfaktor, vil blive reduceret grundet automatiseringen.

Samtidig bør de danske virksomheder overveje om, der er mulighed for at kunne forbedre deres ESG (enviromental, sociale og governance) forhold ved at placere deres produktioner tættere på deres kernemarkeder. Erfaringen fra PanzerGlass er dog at investeringerne og dermed omstillingen til kontinuerlig mere bæredygtig produktion i Asien er meget hurtig og dynamisk i de mest avancerede og high-end produktionsmiljøer.

Der er en helt tydelig opdeling i produktionen af mobiltilbehør, hvor få produktionsmiljøer skiller sig meget positivt ud ift. bæredygtighed og disse har oftest meget få store globale kunder, der er villige til at betale for en mere bæredygtig produktion. Det giver sjældent mening at flytte produktionen af mobiltilbehør tæt ved kernemarkeder, såfremt råvarer skal transporteres uforarbejdet fra Asien og at restmaterialer ikke kan genanvendes uden at skulle sendes retur til Asien.

På jagt efter den optimale produktionsbalance?

Casper Aaen giver flere ord med på vejen til de virksomheder, der overvejer at sprede deres risiko, og flytte dele af deres produktioner ud af Kina.

Han vil råde virksomhederne til at se på hele deres værdikæde, og derefter identificere de svage områder. Gennem en værdikæde-analyse er det muligt at afklare, hvilke områder man skal fokusere på, før man kan flytte sin produktion fra Kina.

Derefter kan man begynde at afklare, hvad det er for nogle brobygningstiltag virksomheden skal lave, for at kunne være i stand til at starte en produktion op andetsteds og dermed få en mere modstandsdygtig værdikæde.

PanzerGlass har igennem deres proces fået hjælp udefra af Modstandsdygtig.dk.

Casper Aaen fortæller ”Vi har været superprivilegerede i at arbejde sammen med Modstandsdygtig.dk, som har kunne hjælpe os med at afdække en del af de områder, og de har en masse erfaring i det”.

I denne forbindelse mener Casper Aaen, at de virksomheder, som overvejer at flytte dele af deres produktioner, men ikke har kompetencerne eller ressourcerne in-house til at undersøge og analysere værdikæden kan søge ekstern hjælp.

Selvom PanzerGlass ikke forestiller sig, at de ikke har produktion i Kina, viser deres historie, at det er muligt, selv for mellemstore virksomheder, at tage kontrol over hele sin forsyningskæde og dermed gøre sig stærkere.

Ved at dele deres erfaringer, udfordringer og succeser inspirer de andre danske virksomheder til at gøre de samme overvejelser.


Tryk på linket her og se hvordan vi har hjulpet PanzerGlass’ med at blive mere modstandsdygtige.

Af Regitze Bech Pedersen, Teknologisk Institut