ravi-roshan-_AdUs32i0jc-unsplash

Modstandsdygtig.DK: Holder virksomheder på forkant af kriser

Modstandsdygtig.DK er et projekt, hvis formål er at give SMV’er en konkurrencefordel i krisetider. Det sker ved at træne deres evne til at tænke i nye måder at drive virksomhed på. Det gør dem langt mere rustet til at kunne modstå kriser.

Af Alexander Tonnesen, GTS-foreningen

Under træningsforløbet bliver ledelsen i virksomhederne klædt på til at handle proaktivt og gribe nye muligheder samt sikre deres nuværende forretning mod fremtidige kriser. Det sker fx ved at tænke i alternativer til deres nuværende tilgang, så det bliver muligt at være på forkant med og handle på både kendte og uventede risici samt at identificere nye forretningsmuligheder.

Baggrunden for projektet

Vi lever i en tid, hvor der i stigende grad sker forandringer, og hvor forskellige typer af kriser ligger på lur. Det betyder, at virksomheder i stigende grad bliver nødt til at tilpasse sig omverdenen og forholde sig til de mange ændringer, der sker omkring dem. Der bliver stillet nye krav, der kommer ny teknologi, og disse ting sker meget hurtigt.

Der opleves en stor efterspørgsel fra erhvervsfremmeaktører, virksomheder og lignende efter hjælp til at udvikle alternativer til de nuværende forretningsmodeller og fremgangsmåder.

Modstandsdygtig.DK projektet er derfor sat i verden for at imødekomme det stigende behov for hjælp til at kunne håndtere de mange potentielle udfordringer, der lurer. Projektet består af et bredt konsortie, hvor der bl.a. indgår fire GTS-institutter: Alexandra InstituttetDBIFORCE Technology og Teknologisk Institut samt flere andre organisationer.

Altså er projektet dækket godt ind ift. at kunne hjælpe virksomheder med alle slags kompetencer.

Sådan foregår forløbene

Forløbene strækker sig over ca. 2 måneder med vide rammer for tilpasning og opfølgning efter de konkrete behov i virksomheden. En virksomhed henvender sig med et problem, og bliver derefter tildelt en samarbejdspartner ud fra virksomhedens modenhed ift. modstandsdygtighed.

Herefter vil virksomheden have en individuel dialog med en facilitator fra et af de fire GTS-institutter, alt efter hvilket område de søger hjælp til at forbedre. For eksempel beskæftiger Teknologisk Institut sig i projektet mest med produktudvikling og agilitet, hvor Alexandra Instituttet bl.a. hjælper med cybersecurity.

Den største værdiskabelse i Modstandsdygtig.DK projektet kan findes i, at virksomheder, der gerne vil omstille sig, har fået endnu et værktøj, hvor de får mulighed for at trække på GTS-kompetencer. I modsætning til nogle af de andre tilbud, som GTS-institutterne indgår i, retter dette værktøj sig specifikt mod modstandsdygtighed og resiliens over for forandringer, hvilket er særligt relevant i de tider, vi lever i.

Rådgiver virksomheder og udvikler værktøjer til fremtidig modstandsdygtighed

Modstandsdygtig.DK projektet skal i første omgang hjælpe 50 virksomheder med at blive mere modstandsdygtige og derved give inspiration til det øvrige danske erhvervsliv.

Dette sker ved hjælp fra erhvervs- og formidlingspartnerne Dansk Erhvervsfremme – DEF, Erhvervshusene, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Forening af statsautoriserede revisorer (FSR), Forsikring og Pension samt bestyrelsesnetværket for små og mellemstore virksomheder, Asnet.

Modstandsdygtig.DK projektets aktiviteter skal danne grundlag for udarbejdelsen af en ny standard for dansk modstandsdygtighed; altså en decideret modstandsdygtighedsguide, der skal fungere som et værktøj med konkrete metoder til resiliensopbygning, som virksomheder kan benytte sig af.

Arbejdet har afsløret overraskende trends

Siden Modstandsdygtig.DK projektet blev iværksat, har der vist sig nogle trends, som dem bag projektet ikke havde forventet ville fylde så meget. For eksempel har henvendelserne fra virksomhederne vist, at de stigende krav til bæredygtighed og presset fra omverdenen til at omstille sig til mere bæredygtige forretningsmodeller er noget, der fylder utroligt meget.

Mange virksomheder har brug for hjælp til omstillingen, og gennem Modstandsdygtig.DK har de nu fået endnu et værktøj til at hjælpe dem på vej. På grund af det meget brede konsortie som projektet trækker på, har virksomheder dermed også mulighed for at trække på flere forskellige GTS-kompetencer til at løse udfordringer, de enten kender til på forhånd, eller som dukker op under forløbet.

Virksomhed har oplevet stor værdi ved samarbejde

En virksomhed, der har fået hjælp fra mere end et GTS-institut, er NIZE equipment, der er en virksomhed, som arbejder med storformatprintere, skæremaskiner og softwareudvikling.

Da virksomheden henvendte sig til Modstandsdygtig.DK, var den fra starten afklaret med, hvad den skulle have hjælp til:

”Vores ønske var en risikoanalyse af IT-sikkerhed, IT-beredskabsplan og noget systemoverblik. Kan vi skabe et bedre system, end det vi har?”, lyder det fra Mette Meyer Thuesen, Service Manager & IT Manager hos NIZE equipment og fortsætter:

”Det har været et rigtig værdifuldt samarbejde, da man får inputs fra forskellige vinkler. Inputs ude fra giver overblik og nye tanker. Det har virkelig været godt at få hjælp fra nogle, der er vant til at arbejde med området, og som kunne bidrage med ekspertise”.

NIZE equipment har fået hjælp til at løse forskellige udfordringer via facilitatorer fra nogle af de GTS-institutter, der er en del af Modstandsdygtig.DK. Det store vidensområde, som projektet har til rådighed, har især været en af de faktorer, der virkelig har skabt værdi for virksomheden:

”Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet og DBI har alle bidraget med værdifuld viden, og hvis deltagerne i projektet ikke havde kendskab til et emne, så havde de et stort bagland at trække på,” fortæller Mette Meyer Thuesen.

Du kan se videoen fra NIZE equipment og andre cases her

Billede af mejetærsker der høster

Dårlig høst resulterede i ny forretningsstrategi

Problemer kan opstå ud af ingenting og forandringer sker som aldrig før – Klimakrise, energikrise, materialekrise, fødevarekrise, arbejdskraftsmangel og ikke mindst geopolitiske tendenser, som påvirker alle. 

I denne artikel møder du en virksomhed, der er grundlagt i 1940 og sælger deres produkter til et globalt marked. Virksomheden er ejet af et internationalt moderselskab, har en årlig omsætning på 1,5 – 2 milliarder kroner og har 380 ansatte.

Virksomheden er afhængig af råvarer fra naturen og er af den grund også afhængige af en god høst. Et år slog høsten fejl og forårsagede en global råvaremangel. Det kastede virksomheden ud i en akut og uforudset krise, og tvang den til at tænke i nye baner.

Netop på grund af situationer som denne, er det vigtigt at man som virksomhed har et beredskab, samt planer og træning i at kunne tænke nyt, løse komplekse problemer under tidspres og reagere hurtigt. Vi kan sjældent forudsige de næste problemer, så der er behov for en alsidig og smidig tilgang til komplekse problemer, så man kan handle på tværs af organisationen uanset hvilken uforudset udfordring, der rammer.

Virksomheden her endte med at finde en løsning, da dens udviklere fik øje på en helt ny mulighed; nemlig at skabe en platform, hvor de blev i stand til at producere egne råvarer. Virksomheden åbnede derefter en fabrik midt i en stor råvareplantage, hvilket gav dem direkte adgang til og mere kontrol over, det produkt de bruger. I samme ombæring udvidede virksomheden sit produktsortiment og skabte dermed adgang til nye markeder. Virksomheden har efterfølgende åbnet endnu en fabrik i en anden stor plantage, hvilket har medført at de siden ikke har oplevet råvaremangel.

Ved du, hvordan din virksomhed står, hvis I skulle blive ramt af en krise? Er din virksomhed omstillingsparat og modstandsdygtig?

I Modstandsdygtig.DK står vi klar til at hjælpe virksomheder med at blive klar til fremtidens forandringer – gode såvel som dårlige.  Kontakt os i dag, hvis vi skal tage en snak om, hvordan I kan imødegå kommende kriser med overskud og handlefrihed.