Hjælp til opbygning af en agil og robust virksomhed

Modstandsdygtig.DK bidrager til fremtidssikring af danske virksomheder gennem skræddersyede forløb til virksomheder, der ønsker at øge deres modstandsdygtighed

Skal I være med?

Kontakt os i dag og find ud af, om det er din virksomhed, vi skal hjælpe med at blive mere modstandsdygtig

Projektet kort fortalt

Modstandsdygtig.dk har til formål at ruste danske SMV’er med internationale aktiviteter til fremtidige kriser ved at øge virksomhedernes agilitet og robusthed – deres modstandsdygtighed.

  • Det sker dels gennem 1:1-forløb, hvor virksomhederne trænes i hurtigt at kunne identificere, kvalificere og implementere nye idéer.
  • Dels ved udarbejdelsen af en virksomhedsguide med konkrete metoder og værktøjer til resiliensopbygning.

Projektet får mere vidtrækkende effekt gennem katalyserende formidling og kvalificering af en modstandsdygtighedsguide, der har potentiale til at hjælpe virksomheder dokumentere, at de modstandsdygtige – hvilket er et stigende krav for at blive leverandør og få kredit i fremtiden.

Cases

“Pilotprojektet med Teknologisk Institut og FORCE Technology har fået os til at eksekvere på etableringen og lanceringen af vores serviceforretning, som giver os endnu et ben at stå på, så vi i fremtiden er mindre sårbare over for pludselige og uforudsete ændringer som COVID-19 krisen.”
– Lars Michael Bang, Director hos Schur Technology

“Vi besluttede os for at udbygge vores forsyningskæde med alternative leverandører for de mest kritiske komponenter, og dermed var vi velforberedte, da COVID-19 lukkede for den ene af vore leverandører Tilsvarende havde vi også forberedt os grundigt i UK, da Brexit blev en realitet.”
– Carsten Filsø, direktør Baron-Mixer A/S

Varighed og omfang af forløb

Forløbene strækker sig over ca. 2 måneder med vide rammer for tilpasning og opfølgning efter de konkrete behov i virksomheden.

Som virksomhed vil du have en individuel dialog med en facilitator fra projektets fire Godkendte Teknologiske Servicevirksomheder (GTS-institutter); Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, FORCE Technology og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut med mulighed for input fra andre vidensmiljøer.

Der vil blive fokuseret på at opbygge og igangsætte processer og rutiner til at sikre modstandsdygtighed gennem udvikling og implementering af en konkret handlingsplan.

Overordnet vil forløbet have fokus på at løse udfordringer/realisere potentialer der øger virksomhedens modstandsdygtighed i relation til temaer som fx strategi og ledelse, teknologi, kompetencer, design og organisering samt netværk.

Hvad kan virksomheden forvente af et forløb?

  • Overblik over risikoprofil samt eventuelle innovations- og forretningsmuligheder
  • En konkret plan for igangsættelse af forebyggende og styrkende aktiviteter, herunder processer til opbygning af deres modstandsdygtighed og håndtering af kriser
  • Erfaring med at anvende modstandsdygtigguiden samt et fælles sprog til at kommunikere med relevante aktører
what-is-your-plan-hit-the-target-audience-target-c-DEEE7ME
ravi-roshan-_AdUs32i0jc-unsplash

Formål og fakta om projektet

Målet med Modstandsdygtig.dk er at ruste traditionelle danske SMV’er med internationale aktiviteter til nye kriser ved at øge virksomhedernes agilitet og robusthed. Det sker gennem 50 virksomhedsforløb og udvikling af en virksomhedsguide og et digitalt værktøj, der vejleder virksomhederne ift. hvordan de skaber en modstandsdygtig og mindre sårbar forretning.

Virksomhedsguiden udvikles og testes af mhp. at udvikle en dansk guide, baseret på standarder for modstandsdygtighed. Erfaringer viser, at arbejde med standarder giver mere robuste virksomheder, der klarer sig bedre på markedet. Projektet tager derfor udgangspunkt i gældende standarder, der indeholder internationalt anerkendte værktøjer og krav, som vi allerede ved virker. Brug af standarder kan hjælpe virksomhederne i projektet med at forankre en ledelseskultur, der har fokus på modstandsdygtighed og giver dem en struktureret tilgang til arbejdet med at blive mere modstandsdygtige.

Samtidig giver en standard på området mulighed for, at kunder kan stille transparente krav til deres leverandører – eksempelvis hvis Vestas stiller krav til deres underleverandører med udgangspunkt i en standard, så kan det få en effekt, som rækker langt ud over de 50 virksomheder, der arbejdes med i de individuelle og individuelt tilpassede virksomhedsforløb.

Projektet træner SMV’er i at agere proaktivt og gribe nye muligheder – de trænes i at gå fra klassisk risk management, hvor der reaktivt handles på risici og mangelfuldt datagrundlag til scenarie-planlægning, forretningsmodellering og udvikling af procedurer, der gør SMV’erne i stand til at tænke i alternativer og agere i en vægtning mellem forretningsplanen og planen for fortsat drift.

Der afvikles 15 pilotforløb over 6 måneder og 35 hovedforløb over 2,5 år. Da ikke to virksomheder er ens, gennemføres der, med en eksplorativ tilgang, et individuelt træningsforløb tilpasset den enkelte virksomheds udfordringer og muligheder over 10 uger.

Projektet er støttet af Industriens Fond og løber over sammenlagt 2,5 år. Partnerne er Teknologisk Institut, FORCE Technology, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Alexandra Instituttet, Dansk Standard, Aarhus Universitet – Institut for Forretningsudvikling og Teknologi og EDHEC Business School, France.

Baggrund for projektet

I dag sker forandringer ofte hurtigere og mere uforudsigeligt end tidligere som følge af en stadig mere sammenhængende global og digital økonomi. Virksomheder skal tilpasse sig en ny verden, hvor eksisterende forretningsmodeller måske kommer til kort, og hvor nytænkning er påkrævet for at bevare konkurrenceevnen. Det stiller nye krav til virksomheder, hvor de hurtigt skal kunne identificere, kvalificere og implementere nye idéer samtidig med at der igangsættes en opbygning af en kultur i forhold til hændelser, som kan påvirke virksomhedens fundament.

Tal fra McKinsey (2021) viser, at virksomhederne i projektets målgruppe særligt er blevet ramt på deres evne til at modstå trusler og pludselige forandringer i markedet (forretningsforstyrrelser), og at innovation af deres forretningsmodel står højt på dagsordenen. Det skal et nyt stort projekt, Modstandsdygtig.dk, finansieret af Industriens Fond, nu hjælpe danske virksomheder med.

Covid-19 pandemien har åbnet et vindue til at sætte agilitet og robusthed på dagsordenen i de mange danske SMV’er. Hvor der tidligere har været fokus på omkostningsreducering, har bestyrelser og ledelser nu fokus på at gøre virksomhederne parate til at imødegå nye kriser ved at øge deres modstandsdygtighed og gøre dette til en konkurrencefordel.

portrait-of-factory-worker-at-manufacturing-indust-JBZ4CR8

I dag sker forandringer ofte hurtigere og mere uforudsigeligt end tidligere. Virksomheder skal tilpasse sig en ny verden hvor nytænkning er påkrævet for at bevare konkurrenceevnen. Dette stiller nye krav til virksomhederne om, at de hurtigt skal kunne identificere, kvalificere og implementere nye idéer.

Der er et kæmpe behov for denne indsats, for alle virksomheder vil jo gerne være modstandsdygtige, og i alle små og mellemstore virksomheder er der et eller andet, der kan arbejdes med for at øge modstandsdygtigheden, når den næste krise rammer.
- Thomas Hofman-Bang, Industriens Fond

Deltag i et virksomhedsforløb med modstandsdygtig.dk og opbyg din virksomheds evner til

At skabe et overblik over jeres nuværende modstandsdygtighed
At udvikle nye modstandsdygtige initiativer i virksomheden
Implementere en handlingsplan for øget modstandsdygtighed i fremtiden
Green forklift transports the boards at the plant for woodworking. Woodworking industry

One-size DOES NOT fit all

Med respekt for, at ikke to virksomheder er ens, og at alle kriser er unikke og derfor kræver forskelligartede tiltag, anlægges en explorativ tilgang ud fra Designtænkning – både i forhold til virksomhedens eksisterende aktiviteter (vedligeholdelsesstrategi) og nye muligheder (innovationsstrategi).

Projektet kombinerer vedligeholdelses- og innovationsstrategi, da vi både udvikler virksomhedens kerneaktiviteter og nye konkrete innovative tiltag – en tilgang, der ifølge SDU skaber modstandsdygtighed i SMV’er ift. fremtidige kriser.

  • Virksomhederne screenes i Modstandstandsdygtig – både i forhold til exploit (nuværende forretningsmodels økosystem og udnyttelse af eksisterende kompetencer og processer) og explore (i fht. at gøre virksomhederne i stand til at gribe nye muligheder).
  • I forløbet udvikles der en individuel handlingsplan med nye forretningskoncepter og planer for genopretning og fortsat drift, der også i forløbet testes af og forankres i virksomheden ud fra en MVP-tilgang.

Følgeforskning

I løbet af projektet gennemfører BTech Aarhus universitet følgeforskning med henblik på løbende at justere og forbedre indsatsen og fremtidige indsatser, herunder interviews med alle de deltagende virksomheder samt kvantitative undersøgelser af tre undergrupper af virksomheder:

  1. Virksomheder, der indgår som cases i Modstandsdygtig.DK
  2. Virksomheder, der har deltaget i en eller anden form for community-aktiviteter omkring projektet
  3. Virksomheder, der kan fungere som kontrolgruppe.